PrestaShop tip: Slet nemt dine ordrer

images

Når man er ved at åbne en webshop laver man typisk en hel del testordrer for at gennemgå systemet for fejl og teste betalingssystemet. Her støder vi på det første problem i PrestaShop – her er der nemlig umiddelbart ingen mulighed for at slette ordrer, og det kan genere.

Det har jeg imidlertid en hurtig løsning på – som er simpel og lige-til:

1. Åbn AdminOrdersController.php /controllers/admin/.

2. Find “class AdminOrdersControllerCore” i filen. Eventuelt ved at søge efter det i Notepad++ eller lign. Dog skulle class’en gerne ligge i toppen af filen.

3. Tilføj følgende stykke kode til class’en:

$this->addRowAction('delete');

Så koden kommer til at se således ud:

class AdminOrdersControllerCore extends AdminController
{
	public $toolbar_title;

	public function __construct()
	{
		$this->table = 'order';
		$this->className = 'Order';
		$this->lang = false;
		$this->addRowAction('view');
		$this->addRowAction('delete'); //Denne linje kode skal du tilføje
		$this->explicitSelect = true;
		$this->allow_export = true;
		$this->deleted = false;
		$this->context = Context::getContext();

Resultatet er følgende:

Ordrer   PrestaShop™

Bemærk: dette er testet og virker i version 1.5.5 og 1.5.2.

God fornøjelse!

Posted by