Andreas Søgaard Pedersen.
JavaScript udvikler.

Min primære stack

JavaScriptJavaScript
6+ års erfaring
TypeScriptTypeScript
1+ års erfaring
Nuxt (2 & 3)Nuxt (2 & 3)
4+ års erfaring
Vue (2 & 3)Vue (2 & 3)
4+ års erfaring
PiniaPinia
1+ års erfaring
VuexVuex
4+ års erfaring
TailwindCSSTailwindCSS
2+ års erfaring
BootstrapBootstrap
6+ års erfaring

Andre teknologier

Andre teknologier, programmer og biblioteker jeg har stiftet bekendtskab med i løbet af årene.

 • VS Code
 • NPM/Yarn
 • React.js
 • Next.js
 • Node.js
 • Express.js
 • PostgreSQL
 • WebSocket
 • Git/GitHub
 • SASS/SCSS
 • Stripe SDK
 • Google Maps/Charts SDK
 • Mapbox SDK
 • i18n (multisprog-løsninger)
 • Figma
 • Sketch
 • Photoshop

Projekter jeg har arbejdet på

 • Komplet frontend til sagshåndteringssystem til bedemænd
 • Interaktiv drag-and-drop gravstensdesigner
 • Døds- og takkeannonce-generator med live-preview
 • Custom ES6-moduler der kan importeres på tværs af projekter
 • Ordresystem til vindmøllebranchen